D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน (ภาค1-2) พากย์ไทย

D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน (ภาค1-2) พากย์ไทย

Your rating: 0
0 0 votes

Creator

Creator

Cast

เนื้อเรื่อง

จากเรื่องราวของบาทหลวงผู้มีบทสวดเป็นเครื่องมือในการสยบปีศาจร้าย เรื่องราวของศาสนจักรแห่งความมืด โดยการนำของ เอ็กโซซิสท์ ตัวแทนของฝ่ายมนุษย์ที่ต้องรับมือกับ เหล่าโนอาผู้มีพลังจากพระผู้เป็นเจ้าที่สามารถนำร่างวิญญาณของมนุษย์ดัดแปลง ให้กลายเป็นปีศาจรับใช้และเข่นฆ่ามนุษย์ที่เรียกว่าอาคุม่า โดยท่านเคานท์พันปี และเหล่า ตะกูลโนอาเครื่องมือในการกำจัดเหล่าปีศาจนั้นมีเพียงหนึ่งเดียว อินโนเซนส์ อาวุธที่พระเจ้าประทานมาเพื่อต่อต้านเหล่าอาคุม่า อเลน วอคเกอร์ เด็กหนุ่มน้อยผู้ถูกฝึกฝนให้มาเป็นเอ็กโซซิสท์ ได้เข้าร่วมซะตากรรมสงความของศาสนะจักรแห่งความมืดและตระกูลโนอา เพื่อเอาชนะในครั้งนี้ได้หรือไม่ หรือโลกจะถูกกลืนหายโดยตระกูลโนอา หายนะแห่งวิญญาณและปีศาจมาถึงแล้ว

D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 1
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 2
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 3
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 4
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 5
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 6
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 7
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 8
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 9
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 10
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 11
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 12
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 13
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 14
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 15
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 16
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 17
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 18
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 19
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 20
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 21
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 22
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 23
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 24
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 25
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 26
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 27
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 28
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 29
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 30
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 31
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 32
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 33
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 34
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 35
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 36
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 37
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 38
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 39
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 40
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 41
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 42
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 43
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 44
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 45
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 46
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 47
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 48
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 49
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 50
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค1 ตอนที่ 51
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 52
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 53
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 54
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 55
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 57
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 56
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 58
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 59
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 60
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 61
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 62
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 63
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 64
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 65
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 66
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 67
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 68
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 69
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 70
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 71
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 72
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 73
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 74
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 75
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 76
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 77
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 78
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 79
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 80
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 81
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 82
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 83
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 84
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 85
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 86
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 87
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 88
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 89
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 90
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 91
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 92
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 93
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 94
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 95
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 96
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 97
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 98
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 99
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 100
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 101
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 102
D.Gray-Man ดี.เกรย์แมน ภาค2 ตอนที่ 103

Similar titles

Casshern Sins เพาะพันธุ์มนุษย์เหล็ก ถล่มสงครามจักรกล พากย์ไทย
Death Note เดธโน้ต พากย์ไทย/ซับไทย
Saint Seiya เซนต์เซย่า ภาค 6 – The Hades Chapter-Sanctuary เจ้านรกฮาเดส ภาคแซงทัวรี่ พากย์ไทย
Ouran High School Host Club ชมรมรัก คลับมหาสนุก พากย์ไทย
Hellsing Ultimate ซับไทย
Zero no Tsukaima อสูรรับใช้ของยาย 0 สนิท ภาค1 พากย์ไทย
Shonen Onmyoji จอมเวทปราบมาร [พากย์ไทย]
Kanon พากย์ไทย
Basilisk เนตรสยบมาร พากย์ไทย
KEKKAISHI ผู้ผนึกมาร พากย์ไทย