Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย

Your rating: 0
0 0 votes

Creator

Creator

Cast

เนื้อเรื่อง

ในอนาคตอันไม่ไกลนักมนุษยชาติก้าวเข้าสู่สภาวะที่ร่างกายสามารถทำการปลูกถ่ายเนื้อเยื้อเข้าสู่เครื่องจักรได้อย่างสมบูรณ์ สิ่งนี้ช่วยให้เพิ่มความแข็งแกร่งทางกายภาพและทางไซเบอร์เนติกส์

จนเกิดการแตกแยกออกเป็น 2 กลุ่ม อย่างไรก็ตามอาชญากรสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวได้จะ นำไปสู่อาชญากรรมและบางครั้งก็เป็นอันตรายมาก

เพื่อตอบสนองต่อวิธีการใหม่ที่เป็นนวัตกรรมนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดตั้ง Section 9 ขึ้นมาซึ่งเป็นหน่วยงานตำรวจที่ดำเนินงานอย่างอิสระซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่มีความอ่อนไหวสูง

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย ตอนที่ 1
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย ตอนที่ 2
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย ตอนที่ 3
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย ตอนที่ 4
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย ตอนที่ 5
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย ตอนที่ 6
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย ตอนที่ 7
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย ตอนที่ 8
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย ตอนที่ 9
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย ตอนที่ 10
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย ตอนที่ 11
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย ตอนที่ 12
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย ตอนที่ 13
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย ตอนที่ 14
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย ตอนที่ 15
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย ตอนที่ 16
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย ตอนที่ 17
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย ตอนที่ 18
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย ตอนที่ 19
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย ตอนที่ 20
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย ตอนที่ 21
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย ตอนที่ 22
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย ตอนที่ 23
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย ตอนที่ 24
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย ตอนที่ 25
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG ซับไทย ตอนที่ 26

Similar titles

Chobits ดิจิทัล เลดี้ พากย์ไทย
Mobile Suit Gundam SEED พากย์ไทย
Please Teacher สอนนักรักซะเลย พากย์ไทย
Kiddy Grade คิดดี้เกรด พากย์ไทย
Close Ads Kingdom66