Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ พากย์ไทย

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ พากย์ไทย

Your rating: 0
0 0 votes

Creator

Creator

Cast

เนื้อเรื่อง

ฮิคารุ ชินโด (進藤ヒカル, ชินโด ฮิคารุ) นักเรียนชั้น ป.6 ได้พบกระดานโกะเก่าแก่ที่ห้องเก็บของที่บ้านคุณตาโดยบังเอิญ วินาทีนั้นวิญญาณของ ฟุจิวาระ โนะ ซาอิ ครูสอนโกะของจักรพรรดิสมัยเฮอังที่สิงอยู่ในกระดานนั้นได้ปรากฏกายขึ้นและย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ยังซอกมุมหนึ่งในจิตใต้สำนึกของฮิคารุแทน ด้วยความฝังใจอันลึกซื้งของซาอิที่มุ่งมั่นเข้าสู่ความเป็น “หัตถ์เทวะ” ทำให้ซาอิต้องผลักดันให้ฮิคารุก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งโกะจนได้มาพบกับ โทยะ อากิระ นักเรียนชั้นป.6 ผู้มีความสามารถในเชิงโกะเทียบเท่ามืออาชีพและได้เล่นโกะด้วยกัน

Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ พากย์ไทย
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 1
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 2
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 3
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 4
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 5
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 6
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 7
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 8
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 9
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 10
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 11
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 12
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 13
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 14
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 15
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 16
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 17
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 18
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 19
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 20
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 21
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 22
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 23
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 24
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 25
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 26
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 27
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 28
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 29
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 30
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 31
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 32
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 33
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 34
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 35
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 36
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 37
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 38
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 39
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 40
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 41
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 42
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 43
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 44
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 45
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 46
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 47
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 48
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 49
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 50
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 51
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 52
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 53
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 54
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 55
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 56
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 57
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 58
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 59
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 60
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 61
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 62
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 63
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 64
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 65
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 66
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 67
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 68
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 69
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 70
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 71
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 72
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 73
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 74
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ตอนที่ 75
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ The Movie
Hikaru no Go ฮิคารุเซียนโกะ เกมอัจฉริยะ The Movie

Similar titles

Mazinkaiser 2001 มาชินไกเซอร์ ราชันหุ่นกายสิทธิ์ พากย์ไทย
Digimon Tamers ดิจิมอนเทมเมอร์ส พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาด ปี1พากย์ไทย
Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาด ปี3 พากย์ไทย
Monster Farm (Monster Rancher) มอนสเตอร์ฟาร์ม [พากย์ไทย]
Inuyasha อินุยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน ภาค 2 พากย์ไทย
The Prince of Tennis เจ้าชายลูกสักหลาด ปี 2 พากย์ไทย
Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย จบแล้ว
Sakura wars สงครามซากุระ บรรยายไทย
Baki the Grappler บากิ จอมประจัญบาน พากษ์ไทย
Samurai Jack Season 1 ซามูไร แจ็ค ซีซั่น 1 พากย์ไทย
Close Ads Kingdom66