Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ปี 7 พากย์ไทย

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ปี 7 พากย์ไทย

Your rating: 0
0 0 votes

Creator

Creator

Cast

เนื้อเรื่อง

เรื่องย่อภาคแรก : กองทัพเคโรน (ЯOЖOR) ได้เตรียมการยึดครองโลกมนุษย์ด้วยกำลังทหารแต่ในปฏิบัติการวันแรก สิบโทเคโรโระซึ่งเป็นหัวหน้ากองร้อยเคโรโระที่เข้ามาแทรกซึมบนโลกเป็นแนวหน้าได้ถูกพี่น้องฮินาตะจับตัวได้โดยบังเอิญ เมื่อกองทัพหลักทราบเรื่องจึงถอยทัพกลับ และสั่งให้พวกเคโรโระปฏิบัติการยึดครองโลกไปตามลำพัง พวกเคโรโระได้ดำเนินการสารพัดวิธี เพื่อหาทางยึดครองเพโคปอง

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 308A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 308
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 309A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 309B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 310A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 310B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 311A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 311B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 312A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 312B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 313A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 313B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 314A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 314B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 315A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 315B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 316A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 316B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 317A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 317B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 318A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 318B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 319A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 319B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 320A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 320B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 321A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 321B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 322A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 322B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 323A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 323B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 324A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 324B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 325A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 325B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 326A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 326B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 327A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 327B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 328A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 328B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 329A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 329B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 330A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 330B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 331A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 331B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 332A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 332B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 333A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 333B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 334A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 334B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 335A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 335B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 336A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 336B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 337A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 337B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 338A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 338B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 339A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 339B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 340A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 340B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 341A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 341B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 342A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 342B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 343A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 343B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 344A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 344B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 345A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 345B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 346A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 347A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 347B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 348A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 348B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 349A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 349B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 350A
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 350B
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 351
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 352
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 353
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 354
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 355
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 356
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 357
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ตอนที่ 358

Similar titles

Major SS3 ถนนนักสู้สู่ทีมเบสบอล ปี3 พากย์ไทย
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ปี 5 พากย์ไทย
Beet the Vandel Buster บี๊ท นักล่าอสูร ภาค1 พากย์ไทย
Ginga Densetsu Weed ไอ้เขี้ยวเงิน ภาค1 พากย์ไทย
Karas อหังการปักษาทมิฬ พากย์ไทย
Tsubasa Reservoir Chronicle สึบาสะ สงครามเทพข้ามมิติ พากย์ไทย
Mar Heaven อิทธิฤทธิ์พิชิตมายา ภาค 1 พากย์ไทย
The Law of Ueki อูเอคิ แสบซ่าผ่ากฏเทพ พากย์ไทย
Aquarion อควอเรี่ยน สงครามหุ่นศักดิ์สิทธิ์ พากย์ไทย
Guyver : The Bioboosted Armor กายเวอร์ มนุษย์เกราะชีวะ พากย์ไทย
School Rumble สูตรรักฉบับนักเรียน ภาค 2 ซับไทย
Tsubasa Reservoir Chronicle 2 สึบาสะ สงครามเทพข้ามมิติ ภาค 2 พากย์ไทย
Close Ads Kingdom66