Creator

Creator

Cast

เนื้อเรื่อง

Naruto Shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน หลังจากออกเดินทางเพื่อฝึกวิชาสองปีครึ่ง นารุโตะและจิไรยะก็ได้กลับมายังหมู่บ้านโคโนฮะ ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น กลุ่มแสงอุษาได้ส่งซาโซริเข้าไปชิงตัวกาอาระ แห่งหมู่บ้านซึนะ ซึ่งเป็นร่างสถิตของปีศาจหางเดียวไปได้ เมื่อหมู่บ้านโคโนฮะทราบข่าวจึงได้ส่งนินจาจำนวนหนึ่ง รวมถึงนารุโตะและซากุระ ไปช่วยเหลือในการชิงเอาตัวกาอาระคืน ซึ่งแม้จะสามารถสังหารซาโซริและชิงเอาตัวกาอาระคืนมาได้ แต่กาอาระก็สูญเสียปีศาลหางเดียวที่สถิตในร่างตนไป ก่อนที่ซาโซริจะตาย เขาได้เปิดเผยว่าได้นัดพบกับสายลับที่แฝงตัวอยู่กับฝ่ายโอโรจิมารุ ทางหมู่บ้านโคโนฮะจึงวางแผนที่จะส่งนินจาปลอมตัวเป็นซาโซริไปพบกับสายลับดังกล่าว เพื่อหาทางสืบข่าวไปถึงตัวซาสึเกะ ภารกิจครั้งได้มอบหมายให้แก่กลุ่มของคาคาชิ นารุโตะ และซากุระ แต่เนื่องจากคาคาชิบาดเจ็บจากภารกิจ จึงให้ยามาโตะเข้ามาเป็นผู้ควบคุมกลุ่มแทน นอกจากนี้ก็ให้ซาอิ นินจากจากกลุ่มราก เข้ามาเสริมเพื่อให้กลุ่มมีสมาชิกครบสี่คน

Naruto Shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน พากย์ไทย
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
ตอนที่ 9
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12
ตอนที่ 13
ตอนที่ 14
ตอนที่ 15
ตอนที่ 16
ตอนที่ 17
ตอนที่ 18
ตอนที่ 19
ตอนที่ 20
ตอนที่ 21
ตอนที่ 22
ตอนที่ 23
ตอนที่ 24
ตอนที่ 25
ตอนที่ 26
ตอนที่ 27
ตอนที่ 28
ตอนที่ 29
ตอนที่ 30
ตอนที่ 31
ตอนที่ 32
ตอนที่ 33
ตอนที่ 34
ตอนที่ 35
ตอนที่ 36
ตอนที่ 37
ตอนที่ 38
ตอนที่ 39
ตอนที่ 40
ตอนที่ 41
ตอนที่ 42
ตอนที่ 43
ตอนที่ 44
ตอนที่ 45
ตอนที่ 46
ตอนที่ 47
ตอนที่ 48
ตอนที่ 49
ตอนที่ 50
ตอนที่ 51
ตอนที่ 52
ตอนที่ 53
ตอนที่ 54
ตอนที่ 55
ตอนที่ 56
ตอนที่ 57
ตอนที่ 58
ตอนที่ 59
ตอนที่ 60
ตอนที่ 61
ตอนที่ 62
ตอนที่ 63
ตอนที่ 64
ตอนที่ 65
ตอนที่ 66
ตอนที่ 67
ตอนที่ 68
ตอนที่ 69
ตอนที่ 70
ตอนที่ 71
ตอนที่ 72
ตอนที่ 73
ตอนที่ 74
ตอนที่ 75
ตอนที่ 76
ตอนที่ 77
ตอนที่ 78
ตอนที่ 79
ตอนที่ 80
ตอนที่ 81
ตอนที่ 82
ตอนที่ 83
ตอนที่ 84
ตอนที่ 85
ตอนที่ 86
ตอนที่ 87
ตอนที่ 88
ตอนที่ 89
ตอนที่ 90
ตอนที่ 91
ตอนที่ 92
ตอนที่ 93
ตอนที่ 94
ตอนที่ 95
ตอนที่ 96
ตอนที่ 97
ตอนที่ 98
ตอนที่ 99
ตอนที่ 100
ตอนที่ 101
ตอนที่ 102
ตอนที่ 103
ตอนที่ 104
ตอนที่ 105
ตอนที่ 106
ตอนที่ 107
ตอนที่ 108
ตอนที่ 109
ตอนที่ 110
ตอนที่ 111
ตอนที่ 112
ตอนที่ 113
ตอนที่ 114
ตอนที่ 115
ตอนที่ 116
ตอนที่ 117
ตอนที่ 118
ตอนที่ 119
ตอนที่ 120
ตอนที่ 121
ตอนที่ 122
ตอนที่ 123
ตอนที่ 124
ตอนที่ 125
ตอนที่ 126
ตอนที่ 127
ตอนที่ 128
ตอนที่ 129
ตอนที่ 130
ตอนที่ 131
ตอนที่ 132
ตอนที่ 133
ตอนที่ 134
ตอนที่ 135
ตอนที่ 136
ตอนที่ 137
ตอนที่ 138
ตอนที่ 139
ตอนที่ 140
ตอนที่ 141
ตอนที่ 142
ตอนที่ 143
ตอนที่ 144
ตอนที่ 145
ตอนที่ 146
ตอนที่ 147
ตอนที่ 148
ตอนที่ 149
ตอนที่ 150
ตอนที่ 151
ตอนที่ 152
ตอนที่ 153
ตอนที่ 154
ตอนที่ 155
ตอนที่ 156
ตอนที่ 157
ตอนที่ 158
ตอนที่ 159
ตอนที่ 160
ตอนที่ 161
ตอนที่ 162
ตอนที่ 163
ตอนที่ 164
ตอนที่ 165
ตอนที่ 166
ตอนที่ 167
ตอนที่ 168
ตอนที่ 169
ตอนที่ 170
ตอนที่ 171
ตอนที่ 172
ตอนที่ 173
ตอนที่ 174
ตอนที่ 175
ตอนที่ 176
ตอนที่ 177
ตอนที่ 178
ตอนที่ 179
ตอนที่ 180
ตอนที่ 181
ตอนที่ 182
ตอนที่ 183
ตอนที่ 184
ตอนที่ 185
ตอนที่ 186
ตอนที่ 187
ตอนที่ 188
ตอนที่ 189
ตอนที่ 190
ตอนที่ 191
ตอนที่ 192
ตอนที่ 193
ตอนที่ 194
ตอนที่ 196
ตอนที่ 197
ตอนที่ 198
ตอนที่ 199
ตอนที่ 200
ตอนที่ 201
ตอนที่ 202
ตอนที่ 203
ตอนที่ 204
ตอนที่ 205
ตอนที่ 206
ตอนที่ 207
ตอนที่ 208
ตอนที่ 209
ตอนที่ 210
ตอนที่ 211
ตอนที่ 212
ตอนที่ 213
ตอนที่ 214
ตอนที่ 215
ตอนที่ 216
ตอนที่ 217
ตอนที่ 218
ตอนที่ 219
ตอนที่ 220
ตอนที่ 221
ตอนที่ 222
ตอนที่ 223
ตอนที่ 224
ตอนที่ 225
ตอนที่ 226
ตอนที่ 227
ตอนที่ 228
ตอนที่ 229
ตอนที่ 230
ตอนที่ 231
ตอนที่ 232
ตอนที่ 233
ตอนที่ 234
ตอนที่ 235
ตอนที่ 236
ตอนที่ 237
ตอนที่ 238
ตอนที่ 239
ตอนที่ 240
ตอนที่ 241
ตอนที่ 242
ตอนที่ 243
ตอนที่ 244
ตอนที่ 245
ตอนที่ 246
ตอนที่ 247
ตอนที่ 248
ตอนที่ 249
ตอนที่ 250
ตอนที่ 251
ตอนที่ 252
ตอนที่ 253
ตอนที่ 254
ตอนที่ 255
ตอนที่ 256
ตอนที่ 257
ตอนที่ 258
ตอนที่ 259
ตอนที่ 260
ตอนที่ 261
ตอนที่ 262
ตอนที่ 263
ตอนที่ 264
ตอนที่ 265
ตอนที่ 266
ตอนที่ 267
ตอนที่ 268
ตอนที่ 269
ตอนที่ 270
ตอนที่ 271
ตอนที่ 272
ตอนที่ 273
ตอนที่ 274
ตอนที่ 275
ตอนที่ 276
ตอนที่ 277
ตอนที่ 278
ตอนที่ 279
ตอนที่ 280
ตอนที่ 281
ตอนที่ 282
ตอนที่ 283
ตอนที่ 284
ตอนที่ 285
ตอนที่ 286
ตอนที่ 287
ตอนที่ 288
ตอนที่ 289
ตอนที่ 290
ตอนที่ 291
ตอนที่ 292
ตอนที่ 293
ตอนที่ 294
ตอนที่ 295
ตอนที่ 296
ตอนที่ 297
ตอนที่ 298
ตอนที่ 299
ตอนที่ 300
ตอนที่ 301
ตอนที่ 302
ตอนที่ 303
ตอนที่ 304
ตอนที่ 305
ตอนที่ 306
ตอนที่ 307
ตอนที่ 308
ตอนที่ 309
ตอนที่ 310
ตอนที่ 311
ตอนที่ 312
ตอนที่ 313
ตอนที่ 314
ตอนที่ 315
ตอนที่ 316
ตอนที่ 317
ตอนที่ 318
ตอนที่ 319
ตอนที่ 320
ตอนที่ 321
ตอนที่ 322
ตอนที่ 323
ตอนที่ 324
ตอนที่ 325
ตอนที่ 326
ตอนที่ 327
ตอนที่ 328
ตอนที่ 329
ตอนที่ 330
ตอนที่ 331
ตอนที่ 332
ตอนที่ 333
ตอนที่ 334
ตอนที่ 335
ตอนที่ 336
ตอนที่ 337
ตอนที่ 338
ตอนที่ 339
ตอนที่ 340
ตอนที่ 341
ตอนที่ 342
ตอนที่ 343
ตอนที่ 344
ตอนที่ 345
ตอนที่ 346
ตอนที่ 347
ตอนที่ 348
ตอนที่ 349
ตอนที่ 350
ตอนที่ 351
ตอนที่ 352
ตอนที่ 353
ตอนที่ 354
ตอนที่ 355
ตอนที่ 356
ตอนที่ 357
ตอนที่ 358
ตอนที่ 359
ตอนที่ 360
ตอนที่ 361
ตอนที่ 362
ตอนที่ 363
ตอนที่ 364
ตอนที่ 365
ตอนที่ 366
ตอนที่ 367
ตอนที่ 368
ตอนที่ 369
ตอนที่ 370
ตอนที่ 371
ตอนที่ 372
ตอนที่ 373
ตอนที่ 374
ตอนที่ 375
ตอนที่ 376
ตอนที่ 377
ตอนที่ 378
ตอนที่ 379
ตอนที่ 380
ตอนที่ 381
ตอนที่ 382
ตอนที่ 383
ตอนที่ 384
ตอนที่ 385
ตอนที่ 386
ตอนที่ 387
ตอนที่ 388
ตอนที่ 389
ตอนที่ 390
ตอนที่ 391
ตอนที่ 392
ตอนที่ 393
ตอนที่ 394
ตอนที่ 395
ตอนที่ 396
ตอนที่ 397
ตอนที่ 398
ตอนที่ 399
ตอนที่ 400
ตอนที่ 401
ตอนที่ 402
ตอนที่ 403
ตอนที่ 404
ตอนที่ 405
ตอนที่ 406
ตอนที่ 407
ตอนที่ 408
ตอนที่ 409
ตอนที่ 410
ตอนที่ 411
ตอนที่ 412
ตอนที่ 413
ตอนที่ 414
ตอนที่ 415
ตอนที่ 416
ตอนที่ 417
ตอนที่ 418
ตอนที่ 419
ตอนที่ 420
ตอนที่ 421
ตอนที่ 422
ตอนที่ 423
ตอนที่ 424
ตอนที่ 425
ตอนที่ 426
ตอนที่ 427
ตอนที่ 428
ตอนที่ 429
ตอนที่ 430
ตอนที่ 431
ตอนที่ 432
ตอนที่ 433
ตอนที่ 434
ตอนที่ 435
ตอนที่ 436
ตอนที่ 437
ตอนที่ 438
ตอนที่ 439
ตอนที่ 440
ตอนที่ 441
ตอนที่ 442
ตอนที่ 443
ตอนที่ 444
ตอนที่ 445
ตอนที่ 446
ตอนที่ 447
ตอนที่ 448
ตอนที่ 449
ตอนที่ 450
ตอนที่ 451
ตอนที่ 452
ตอนที่ 453
ตอนที่ 454
ตอนที่ 455
ตอนที่ 456
ตอนที่ 457
ตอนที่ 458
ตอนที่ 459
ตอนที่ 460
ตอนที่ 461
ตอนที่ 462
ตอนที่ 463
ตอนที่ 464
ตอนที่ 465
ตอนที่ 466
ตอนที่ 467
ตอนที่ 468
ตอนที่ 469
ตอนที่ 470
ตอนที่ 471
ตอนที่ 472
ตอนที่ 473
ตอนที่ 474
ตอนที่ 475
ตอนที่ 476
ตอนที่ 477
ตอนที่ 478
ตอนที่ 479
ตอนที่ 480
ตอนที่ 481
ตอนที่ 482
ตอนที่ 483
ตอนที่ 484
ตอนที่ 485
ตอนที่ 486
ตอนที่ 487
ตอนที่ 488
ตอนที่ 489
ตอนที่ 490
ตอนที่ 491
ตอนที่ 492
ตอนที่ 493
ตอนที่ 494
ตอนที่ 495
ตอนที่ 496
ตอนที่ 497
ตอนที่ 498
ตอนที่ 499
ตอนที่ 500

Similar titles

Qualidea Code
Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho Season 2 (ภาค 2)
Wan Jie Fa Shen (God of magical world) เทพเจ้าแห่งโลกเวทย์มนต์ ซับไทย
Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Season 2 อาชีพกระจอกแล้วทำไมยังไงข้าก็เทพ (ภาค2)
GUILTY CROWN ปฏิวัติหัตถ์ราชัน พากย์ไทย
Quanzhi Fashi (Full-Time Magister)<br>เซียนจอมเวทย์เต็มพิกัด ภาค1 ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว
Jun You Yun (Word of Honor) บัญญัติวีรชน ซับไทย
Vampirina Season 2 พากย์ไทย
Coppelion สามนางฟ้า ผ่าโลกนิวเคลียร์ พากย์ไทย
Kino no Tabi (2017) การเดินทางของคิโนะ ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว
Burn the Witch
Princess Connect! Re:Dive 2 ปริ้นเซส คอนเน็กต์ รีไดฟ์ (ภาค2) (จบแล้ว)