Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า พากย์ไทย

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า พากย์ไทย

Your rating: 0
0 0 votes

Creator

Creator

Cast

เนื้อเรื่อง

ศึกกาแล็คเซียนวอร์ส เริ่มต้นจากการคัดเลือกเหล่าเด็กกำพร้า 100 คน จากสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้วส่งไปฝึกฝนเพื่อให้ได้เป็นเซนต์ โดยมีผู้ที่สามารถฝึกสำเร็จจนได้เป็นบรอนซ์เซนต์ (Bronze saint) เพียง 10 คนเท่านั้น หลังจากนั้น คโดะ ซาโอริ จึงได้จัดการประลองขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น เรียกว่า “ศึกกาแล็คเซียนวอร์ส” ซึ่งเป็นการประลองระหว่างบรอนซ์เซนต์ทั้ง 10 คน เพื่อหาผู้ชนะที่จะได้ครอบครองชุดคล็อธซาจิทาเรียส ในระหว่างการต่อสู่ระหว่างเหล่าเซนต์นั้น ฟินิกซ์ อิคคิ บรอนซ์เซนต์คนที่ 10 ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมา พร้อมกับเหล่าแบล็คเซนต์ แล้วได้ขโมยชิ้นส่วนของชุดคล็อธซาจิทาเรียสไป ดังนั้น พวกเซย์ย่าจึงมีหน้าที่ที่จะต้องนำชุดคล็อธซาจิททาเรียสกลับคืนมาให้ได้ การต่อสู้กับแบล็คเซนต์ หลังจากที่แบล็กเซนต์ได้ขโมยเอาชุดคล็อธซาจิททาเรียส พวกเซย์ย่าได้เดินทางไปยังภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นจุดที่เหล่าแบล็คเซนต์ (Black Saint) อยู่ พวกเซย์ย่าได้ต่อสู้กับอิคิและเหล่าแบล็คเซนต์จนสามารถนำชุดคล็อธซาจิทาเรียสกลับคืนมาได้ หลังจากการต่อสู้นั้น ภูเขาฟูจิก็ได้ถล่มลงมาซึ่งเป็นฝีมือของซิลเวอร์เซนต์ (Silver Saint) ที่ได้รับคำสั่งจากเคียวโกให้มากำจัดพวกเซย์ย่า นั่นเอง แต่พวกเซย์ย่าก็สามารถหนีออกมาจากใต้ภูเขาได้โดยความช่วยเหลือของ อาริเอส มู

Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 1
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 2
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 3
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 4
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 5
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 6
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 7
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 8
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 9
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 10
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 11
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 12
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 13
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 14
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 15
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 16
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 17
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 18
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 19
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 20
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 21
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 22
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 23
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 24
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 25
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 26
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 27
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 28
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 29
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 30
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 31
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 32
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 33
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 34
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 35
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 36
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 37
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 38
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 39
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 40
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 41
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 42
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 43
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 44
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 45
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 46
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 47
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 48
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 49
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 50
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 51
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 52
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 53
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 54
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 55
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 56
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 57
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 58
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 59
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 60
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 61
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 62
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 63
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 64
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 65
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 66
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 67
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 68
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 69
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 70
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 71
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 72
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 73
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 74
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 75
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 76
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 77
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 78
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 79
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 80
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 81
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 82
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 83
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 84
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 85
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 86
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 87
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 88
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 89
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 90
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 91
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 92
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 93
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 94
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 95
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 96
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 97
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 98
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 99
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 100
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 101
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 102
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 103
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 104
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 105
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 106
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 107
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 108
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 109
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 110
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 111
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 112
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 113
Saint Seiya เซนต์เซย์ย่า ตอนที่ 114

Similar titles

Astro Boy เจ้าหนูพลังปรมาณู พากย์ไทย
Close Ads Kingdom66